SI 1999 VARSITY ROWERS

TEAM LAST NAME FIRST NAME GRAD YEAR

V Aquilina Joe 2001
V Barbour Charles 2001
V Baxendale Aaron 2000
V Cleary Michael 1999
V Dyczkiewycz Michael 2001
V Eucker Edward 2001
V Gantner Matthew 2000
V Gorse Joseph 2000
V Graskemper Michael 2000
V Gustashaw Max 1999
V Heyka Joshua 2000
V Horvath Michael 2000
V Hurst Christopher 2000
V Kim Jerome 2001
V Kondzer Joseph 2000
V Kozak James 1999
V Krakovsky Michael 2000
V Kuhar Mark 2001
V Lambert Terry 1999
V Lane Gary 2000
V Laughlin Michael 2000
V Lawrence Lincoln 1999
V Leopold Scott 2000
V Little Joseph 2000
V Love Brian 2000
V Marcovy Aaron 2001
V McGivney Michael 2000
V Monroe Brian 1999
V Noel Jonathan 2001
V Petkovic Nicholas 2001
V Petryshyn Michael 1999
V Rehfuss Brian 2000
V Roach Joshua 2000
V Ross Peter 1999
V Ruflin Justin 2000
V Sabolik Brian 2000
V Sledz Patrick 2001
V Smith Nathaniel 2001
V Steigerwald Tom 1999
V Szablewski Ryan 2000
V Terbrack Robert 2000
V Tucker Michael 2000
V Vano Robert 1999
V Vary Michael 2001
V Zdrojewski Peter 2000